close your eyes & see - 'dialoog in het donker' versterker voor verbeeldingskracht.  

 

We leven in een snel veranderende, onzekere, complexe en vage wereld. Technologische veranderingen, demografische veranderingen, verschuiving van economische machten, klimaatverwachtingen, disruptive businessmodellen, etc. Ze laten de noodzaak zien dat we andere ideeën, antwoorden en oplossingen nodig hebben èn er vooral ook nieuwe kansen liggen voor diegenen die dat willen en kunnen zien.  

 

De grootste beperkende factor om tot nieuwe inzichten, ideeën en oplossingen te komen? Wijzelf. Onze mentale modellen, onze denkramen; dat wat we nodig hebben om logica aan te brengen in de wereld om ons heen, zit ons in de weg. Ze beperken ons in wat we willen en kunnen zien. Het goede nieuws? We kunnen er iets aan doen.

 

Met 'o.a. dialoog in het donker', neemt Cyeas belangrijke barrières weg die je tijdens dit soort creatieve processen vaak in de weg zitten en schept het de ideale omstandigheden om te onderzoeken en anders te zien.

In het donker word je namelijk niet afgeleid, ervaar je meer rust, luister je beter naar elkaar, sta je opener en ben je creatiever. Daarnaast stimuleert het donker de rechter hersenhelft, de samenwerking tussen linker en rechter hersenhelft en zorgt het donker voor vrij, onbevangen denken, en spreken en stimuleert het een onderzoekende denkstijl. 

 

De dialoog in het donker kent dan ook diverse toepassingen en verschijningsvormen om versneld tot:

 • zelfinzicht te komen

 • inzicht in een ander

 • zicht op moeilijke en lastige vraagstukken

 • zicht op nieuwe kansen, ideeën en mogelijkheden


Met als resultaat:

 • verbeterd zicht op een situatie 

 • wederzijds begrip

 • helderheid op motieven

 • herformulering en nieuw perspectief om te handelen

 • overzicht en ruimte 

 

Voorbeelden: 

 • Dialogen in het donker: gemodereerde en begeleide dialogen om tot nieuwe inzichten, ideeën, kansen en oplossingen te komen voor moeilijke en lastige vraagstukken.

 • Interviews in the dark: Spiegelsessies voor ondernemers en bestuurders om in vetrouwelijke setting versneld zicht te krijgen op een vraagstuk. 

 • Dialoog in het donker- een complete en waarderende aanpak: 

  • Understanding - inzichten in vraag, context en doelgroep - in het donker

  • Framing - Inzichten samenvoegen tot sleutelinzichten - Licht

  • Ideation -  Ideeën genereren en selecteren - Donker en Licht

  • Elevate en Scale - valideren, verbeteren en opschalen. Licht, soms donker

 

Goed toepasbaar bij:

 • strategie en visievorming

 • innovatie vraagstukken

 • kick off sessies - start programma's

 • problemen, conflicten en samenwerk vraagstukken

 • ontsluiten van verborgen kennis

 • verkennen van markten en thema's

 • ideeën generatie

 

 

© 2023 by Happy Crowd Firm. Proudly created with Wix.com.