Waarom?

Waarom?

“We zien de wereld niet zoals hij is, maar zoals wij zijn. Vernieuwing vindt pas plaats als mensen hun vanzelfsprekende denkramen heroverwegen"

Electronic Circuit

Electronic Circuit

De toenemende snelheid, impact en complexiteit van veranderingen, laten de noodzaak zien dat we andere ideeën, antwoorden en oplossingen nodig hebben èn er nieuwe kansen liggen voor diegenen die dat willen en kunnen zien. Om tot nieuwe ideeën, antwoorden en oplossingen te komen hebben we andere manieren van kijken, denken en doen nodig.

Building Plan

Building Plan

Er is een toenemend besef dat we voor het oplossen van complexe en lastige vraagstukken een optimale samenwerking tussen beide hersenhelften nodig hebben en niet alleen ons lineaire en analytisch denken. Vermogens zoals creativiteit, verbeeldingskracht en fantasie. Vermogens van, met name, onze rechter hersenhelft.

Reuzenrad

Reuzenrad

Beschrijf uw afbeelding.

Palmbomen

Palmbomen

Beschrijf uw afbeelding.

Stadsfiets

Stadsfiets

Beschrijf uw afbeelding.

At the Station

At the Station

© 2023 by Happy Crowd Firm. Proudly created with Wix.com.