‘Blind zijn niet degenen die niet kunnen zien, maar diegenen zonder verbeeldingskracht’

 

Waarom-Hoe-Wanneer-Wat?

 

Waarom? “We zien de wereld niet zoals hij is, maar zoals wij zijn. Vernieuwing vindt pas plaats als mensen hun vanzelfsprekende denkramen heroverwegen”

De noodzaak voor anders kijken, denken en doen wordt steeds groter. De toenemende snelheid, impact en complexiteit van veranderingen, laten zien dat we andere ideeën, antwoorden en oplossingen nodig hebben èn er nieuwe kansen liggen voor diegenen die dat willen en kunnen zien. 

 

Hoe? Brainstormen doe je in het donker, beslissen in het licht, zo blijkt uit onderzoek.

‘Anders kijken vraagt om anders denken en doen.

Anders denken en doen vraagt om anders kijken.

Letterlijk èn figuurlijk.

 

Door een bijzondere ontdekking, een andere manier van kijken, gestaafd door ervaring, field research én wetenschappelijk onderzoek, heeft close your eyes & see een unieke, bijzondere en effectieve aanpak ontwikkeld. Wij werken in en met het donker omdat het donker de juiste condities en kenmerken bevat om tot reflectie, nieuwe ideeën, antwoorden en oplossingen te komen.

 

Kenmerken en condities zoals:

  • Een optimale stimulans van en de samenwerking tussen beide hersenhelften.

  • Bijzondere stimulans van onze 'creatieve en intuïtieve' rechter hersenhelft.

  • Een onderzoekende en andere denkstijl.

  • Vrij onbevangen denken en spreken &, beter horen en luisteren.

 

Of we alles in het donker doen? Nee natuurlijk niet....... 

Wij doen delen van het proces in het donker omdat de impact, het leereffect en het resultaat veel groter zijn. De juiste balans en samenwerking tussen linker en rechter hersenhelft, tussen donker en licht, maken het zo succesvol.  

 

Wanneer? Als er gevonden moet worden.

 

Wat? Wij helpen je om met andere ogen te kijken en om meer te kunnen zien.

In 4 fases naar inzicht en overzicht, naar nieuwe ideeën, kansen en oplossingen.

Wij helpen je om met andere ogen te kijken en om meer te kunnen zien. Van je business, je organisatie, je team en jezelf. Om te kunnen groeien, innoveren en, te veranderen. Door zichtbaar te maken wat niet, nòg niet of niet meer gezien wordt. Een proces van ontdekken, dromen, ontwerpen en doen. Door een ritme van donker & licht. Door het stimuleren van meerdere zintuigen èn van beide hersenhelften.

 

Oplossingen en toepassingen voor o.a. innovatie, business development, visievorming, samenwerking, leiderschap.

 

Bewijs:

* Er zijn meerdere onderzoeken die het concept close your eyes & see onderbouwen. Zoals:

·       Wirkung von Lichtlosigkeit auf die Kreativität von Menschen - TU Dortmund. 

·       Freedom from constraints: Darkness and dimm illumination promote creativity. - University of                   Stuttgart and Hohenheim.

 

 

Voor meer informatie: 

© 2023 by Happy Crowd Firm. Proudly created with Wix.com.