‘Blind zijn niet degenen die niet kunnen zien, maar diegenen zonder verbeeldingskracht’

 

Waarom-Hoe-Wanneer-Wat?

 

Waarom?

De toenemende snelheid, impact en complexiteit van veranderingen, laten de noodzaak zien dat we andere ideeën, antwoorden en oplossingen nodig hebben èn er nieuwe kansen liggen voor diegenen die dat willen en kunnen zien. Om tot nieuwe ideeën, antwoorden en oplossingen te komen hebben we andere manieren van kijken, denken en doen nodig.

 

Er is dan ook een toenemend besef dat we voor het oplossen van complexe en lastige vraagstukken een optimale samenwerking tussen beide hersenhelften nodig hebben en niet alleen ons lineaire en analytisch denken. Vermogens zoals creativiteit, verbeeldingskracht en fantasie. Vermogens van, met name, onze rechter hersenhelft.

 

Creativiteit laat zich echter moeilijk manipuleren; zo wordt vaak gezegd. We zitten onszelf namelijk vaak in de weg. Sociale verhoudingen, onze mentale modellen, tijdsdruk, introvert of extravert, externe verwachtingen, niet kunnen luisteren, ons lineaire denken en veelal onze interpretaties van non en verbale signalen, zorgen er te vaak voor dat de aanwezige creatieve potentie niet volledig wordt benut.  

 

“We zien de wereld niet zoals hij is, maar zoals wij zijn. Vernieuwing vindt pas plaats als mensen hun vanzelfsprekende denkramen heroverwegen"

 

Hoe dan wel? Uit eigen ervaring en bevestigd door diverse wetenschappelijke onderzoeken, weten we dat het donker een aantal barrières wegneemt die ons tijdens creatieve processen vaak in de weg zitten en ook de rechter hersenhelft en de samenwerking tussen beide hersenhelften optimaal stimuleert. Het donker zorgt letterlijk voor een andere 'blik' en zorgt dat we meer en andere dingen kunnen zie en ervaren dan onze ogen ons kunnen laten zien.  

 

Of we alles in het donker doen? 

Nee natuurlijk niet.....Het is onder andere afhankelijk van de vraag en het doel van de klant. De kracht van het concept zit in de integratie en in de samenwerking met andere interventies.  

De juiste balans en samenwerking tussen linker en rechter hersenhelft, tussen donker en licht, maken het zo succesvol. Als het gaat om begrijpen, zoeken, vinden, om tot nieuwe inzichten, ideeën en kansen te komen (divergeren). Dan is de impact, het leereffect en het resultaat veel groter als we daar delen van in het donker doen. 

Voor b.v. het nemen van besluiten, voor het visueel maken van datgene wat we willen en gaan doen, voor datgene waar we ons analytisch denken, onze 'linker' rechter hersenhelft bij nodig hebben (convergeren). Dat doen we in het licht. 

 

Een aantal voordelen en kenmerken op een rijtje:

  • Het donker creëert en optimale samenwerking tussen beide hersenhelften.

  • Het donker zorgt voor een bijzondere stimulans van onze 'creatieve en intuïtieve' rechter hersenhelft.

  • Het donker zorgt voor een onderzoekende en andere denkstijl.

  • Het donker zorgt voor vrij, onbevangen denken en spreken.

  • Het donker zorgt voor een een gevoel van veiligheid en 'ruimte' om te verkennen, te onderzoeken en dat je gaat bouwen op andermans ideeën. 

  • Het donker zorgt er voor dat je beter luistert en beter kan horen wat er wordt gezegd.

 

Brainstormen doe je in het donker, beslissen in het licht.

 

Wanneer? Als je vastloopt of vast dreigt te lopen en nieuwe ideeën, antwoorden en oplossingen nodig hebt. 

 

Wat? Wij helpen je om met andere ogen te kijken om meer te kunnen zien.

Wij helpen je om met andere ogen te kijken om meer te kunnen zien. Van je business, je organisatie, je team en jezelf. Om te kunnen groeien, innoveren en, te veranderen. Door zichtbaar te maken wat niet, nòg niet of niet meer gezien wordt. Een proces van ontdekken, dromen, ontwerpen en doen. Door een ritme van donker & licht. Door het stimuleren van meerdere zintuigen èn van beide hersenhelften. Alleen en met onze partners. 

 

Wetenschappelijk bewijs:

* Er zijn meerdere onderzoeken die het concept close your eyes & see onderbouwen. Twee bekende zijn: 

·       Wirkung von Lichtlosigkeit auf die Kreativität von Menschen - TU Dortmund. 

·       Freedom from constraints: Darkness and dimm illumination promote creativity. - University of                   Stuttgart and Hohenheim. 

Voor meer informatie: kijk verder op de site, bel 06-46750732 of mail naar info@cyeas.nl 

© 2023 by Happy Crowd Firm. Proudly created with Wix.com.